Draaiplateaus voor draaitafels

Bij draaiplateaus garanderen wij een hoge nauwkeurigheid betreffende de vlakheid en deelnauwkeurigheid. Draaitafel en plateau worden als eenheid samengebouwd en gemeten, de nauwkeurigheid wordt in een proefprotocol vastgelegd en bij de levering bijgevoegd. De zekerste en snelste weg is, als u ons uw tekening in DXF per email ter beschikking stelt.

Stilstaand middenplateau

  • Standaard met geïntegreerde afdichting om de opening tussen het stilstaande en draaiende plateau, in aluminium of staal, af te dichten.
  • Met passend boorpatroon voor de bevestiging (inkl. middenboring) in de tafel meegeleverd. T-sleufen mogelijk
  • Normale uitvoering in in vlaktenauwkeurigheid kwaliteit B (__vgl. tabel) en 3 t.b.v de productie aangebrachte hulp boringen, door doppen afgesloten.

Draaiplateaus

  • Hoogste nauwkeurigheid door het bewerken van uitgewerkt, spanningsvrij materiaal in geklimatiseerde ruimtes tot 2500 mm
  • vanwege gewichtsbesparing meestal uit aluminium vervaardigd
  • Met passend boorbeeld voor de bevestiging (plaat word m.b.v. 2 passtiften op de draaitafel gecentreerd)

Grondplaat

  • Standaard met 3 kabeldoorvoeren
  • Indien gewenst, doorbraak voor aandrijving naar beneden mogelijk
  • Voor verdere bewerkingen dient u rekening te houden met de hulpboringen en de onder liggende frameconstructie
  • T-sleufen mogelijk