17.08.2009

TO geschikt voor cleanroom toepassingen

   

Sneller, veelzijdiger, herbruikbaar: Torque. Met de torque-serie (TO) heeft WEISS een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de indexeertafels toegevoegd.

De invoering van een high-tech-aandrijving en het uitdrukkelijk afstand doen van mechanische overbrengingen is de consequente reactie van de onderneming op de veranderende marktsituatie en de wensen van de klant. De direkt aangedreven indexeertafel realiseert snellere takttijden bij een hogere nauwkeurigheid. De veelzijdigheid in gebruik – inclusief de herbruikbaarheid – biedt nieuwe toegevoegde waarden voor de gebruiker. Per direct is het model TO220 met cleanroom certificaat verkrijgbaar.

Over de laatste 40 jaar heeft WEISS als producent van automatiseringscomponenten, vele verschillende klanten uit vele verschillende toepassingsgebieden leren kennen. Iedere klant verwacht een optimale oplossing voor de toepassing van een indexeertafel. Een systeem dat op klantspecifieke eisen op maat gemaakt is. Met de direct aangedreven torque-indexeertafel is een oplossing ontwikkelt, die deze individuele wensen tot in zijn volle omvang waar maakt.

Hogere productiviteit
De hoge dynamik van de direct-drive motor zorgt voor een duidelijke stijging van de productiviteit door de kortere takttijden. Waar een traditionele mechanische indexeertafel nauwelijks onder de 0,2 sec. kan takten, laat de direktaandrijving een snellere takttijd zien, waarmee het totale proces duidelijk versneld wordt. De high-tech aandrijving van de torque-indexeertafels is door WEISS, met als achtergrond de 40 jaar lange ervaring in de automatiseringsbranche, zelf ontworpen. Deze wordt dus niet bij derden ingekocht, maar in de eigen vestiging ontwikkelt. Beide kanten – mechanisch en electronisch – zijn perfect op elkaar afgestemd. Geen van beide componenten presteert meer als de andere van hem vraagt. Het grote voordeel ligt hierbij in de doorslaggevende prijs-kwaliteit verhouding. Of beter gezegd: De klant betaalt alleen voor datgene wat hij werkelijk gebruikt. Daarbovenop verhoogt de electronische aandrijving de inzetmogelijkheden. Er is geen sprake van olie, geen wrijving bij remmen of remschijven, geen rookontwikkeling. Inzetmogelijkheden in branches zoals de medische-, levensmiddelen- en micro-electronica industrie liggen daarmee open en worden door de TÜV bevestigd. Deze heeft het cleanroom certificaat opgesteld naar US Federal Standard 209E als Klasse 1.

Vrij programmeerbaar- en herbruikbaar
In het verleden werden installaties voor een specifiek product gebouwd. Het ging hierbij om installaties met indexeertafels die nutteloos werden op het moment dat het betreffende product uit de markt werd genomen. In een tijd waarin de levenscyclus van een product niet meer in jaren maar in maanden gerekend wordt, verliest deze regel zijn geldigheid. Er worden indexeertafels gevraagd die, al naar gelang de wisselende opgaven, gewijzigd en opnieuw geprogrammeerd kunnen worden. Zoals de torque-indexeertafel van WEISS.

Eenvoudige inbedrijfname door de  WEISS Applicatie Software
De Weiss Applicatie Software (WAS) is een intuïtive, grafische Windows-bedieningsinterface voor het opstellen en parametreren van programma’s.  Als uniforme en geregelde softwareplatform vergemakkelijkt en versneld dit de inbedrijfstelling van de vrij programmeerbare WEISS-componenten – torque-indexeertafels incluis. De klant kiest uit de lijst eenvoudig zijn TO-indexeertafel uit. De bijbehorende parameters worden daarna geladen en de indexeertafel is voor-geparametreerd. Na ingave van de klantspecifieke gegevens zoals massatraagheid is de tafel automatisch ingesteld op de maximaal haalbare waarden.