WEISS in Nederland

Vanaf 1 januari 2007 zijn wij met een eigen WEISS vestiging in Nederland vertegenwoordigd.

Met deze stap willen we de steeds toenemende betekenis van de Nederlandse markt gestand doen. Vooral willen we een stuk dichterbij onze klanten in Nederland staan.

Met een produktgericht advies en een gekwalificeerde begeleiding ter plaatse, zullen wij de gebruikers ondersteunen om het potentieel aan WEISS produkten volledig te benutten.

Daarvoor staan we met een professioneel team sinds 1 januari 2007 in Oldenzaal aan de start.

Wij zijn u behulpzaam in de engineeringfase, bij de keuze en toepassing en vanzelfsprekend bij klantspecifieke oplossingen. Wij hanteren in onze advisering dezelfde normen als in de produktontwikkeling: alleen de beste oplossing telt voor onze klanten!

   


Marcel Klieverik en Anja Smellink van Weiss Nederland B.V.